Pameijer TV workshop item 57 - "Eendjes voeren ja of nee?"

Is het nou wel of niet ok om eendjes te voeren?
Pameijer TV sprak met een expert!