Pameijer TV workshop item 48 - "Oogst met mij Mee - Stadstuin"

In Rotterdam Noord is een bijzondere plek ontstaan.