Pameijer TV eet insecten!

Insecten is het nieuwe eten. Heb jij het al eens geprobeerd?